Index of Scientific Names

Index of scientific names provided by all Name Repositories (17,275,622 name strings total)
    Help
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Results 1 - 30 of total 1323 for 'ns:MYA*'

Mya
Mya (A.) arrosis MacNeil 1965
Mya (Arenomya) arenaria Linnaeus 1758
Mya (Arenomya) arenaria Linne 1758
Mya (Arenomya) elegans (Eichwald 1871)
Mya (Arenomya) fujiei MacNeil 1965
Mya (Arenomya) macneili Adegoke 1969
Mya (Arenomya) nucleoides (Wilckens 1911)
Mya (Arenomya) sowerbyi
Mya (Arenomya) sowerbyi Zinsmeister 1984
Mya (Arenomya?) rumoiensis
Mya (Arenomya?) rumoiensis Amano 1981
Mya (Atlantomya) Strauch 1972
Mya (Cryptomya) incognita Clark 1918
Mya (Geramya)
Mya (Geramya) Stilwell & Zinsmeister 1992
Mya (Geramya) ekelofi
Mya (Geramya) ekelofi Stilwell & Zinsmeister 1992
Mya (Mya)
Mya (Mya) cuneiformis
Mya (Mya) pseudoarenaria
Mya (Mya) pseudoarenaria Schlesch 1931
Mya (Mya) schwarzbacht Strauch 1972
Mya (Mya) truncata
Mya (Mya) truncata Linnaeus 1758
Mya (Mya) truncata gudmundun Strauch 1972
Mya (Mya) truncata olchovica
Mya (Mya) truncata olchovica Petrov 1982
Mya (Mya) uzenensis Nomura & Zinbo 1937
Mya (Raetomya) schweinfurthi

bottomleft